Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

There are no translations available.

Tetar-(1)-130521

През месец май Драматично-куклен театър „Константи Величков“, Пазарджик гостува на учениците от селата Динката и Калугерово, в рамките на Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ - за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“.

Проявата е част Дейност 6: Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Над 150 деца, родители и учители изпълниха залата на Читалище „Пробуда“ в с. Динката и Читалище „Теофил Бейков“ в с.Калугерово. Постановката „Рибарят и златната рибка“ развълнува и развесели децата, а повечето от тях споделиха, че Tetar-(2)-130521това е първата им среща с театралното изкуство.

Учениците от двата театрални клуба също се докоснаха до магията на театъра. След представлението те си направиха обща снимка с актьорите, които им пожелаха един ден да станат техни колеги.

Проект „Системен интеграционен модел „Динката“ – за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Лесичово“ се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 


 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”