Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

There are no translations available.

ZK RestartВ периода 1 юли 2020 г. - 31 юли 2021 г. Фонд ИГА реализира проект „РЕСТАРТ - Нова стратегическа визия на ИГА”, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цел на проекта е да се определи посоката на развитие на организацията в дългосрочен план.

На 23 юли в Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проекта.

Димитър Русинов - ръководител на проекта и Андрей Момчилов - координатор, представиха изпълнените дейности и достигнати цели. Бяха презентирани основните резултати от реализацията му - „Бяла книга”, новата стратегия за развитие на Фонд ИГА и обновеният уебсайт на организацията.

Участниците в конференцията, представители на институции - партньори на Фонд ИГА, припомниха ключови моменти от историята на ИГА, нейни успехи и постижения и поздравиха екипа с поетите нови предизвикателства.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”