Награди
Световна награда!
 Nagrada 11a
Фонд за превенция на престъпността - ИГА спечели престижната международната награда
International Community Justice Award 2004. Други награди

 Годишна награда на Националния алианс за социална отговорност - представител за България на EASPD - за принос в социалното развитие на България, в категорията „Неправителствени организации“ - 2016 г.
Nagrada EASPDa


Награда за НПО, най-активно използвала ЗДОИ


Награда за Фонд – ИГА, връчена от кмета на Медисън, г-н Джери Гист \САЩ\ , за „демонстрираните отлични умения в избраната сфера на дейност и работата за благоденствието и прогреса на България” 2007 г.


Награда от Столична община за Фонд - ИГА за "за осъществяване на ефективен модел за междуинституционално сътрудничество при реализиране на европейски проекти в партньорство със Столична община" 2007г.

Български (България)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

ZK RestartВ периода 1 юли 2020 г. - 31 юли 2021 г. Фонд ИГА реализира проект „РЕСТАРТ - Нова стратегическа визия на ИГА”, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Цел на проекта е да се определи посоката на развитие на организацията в дългосрочен план.

На 23 юли в Конферентната зала на Гранд хотел „Хебър”, Пазарджик се проведе Заключителна конференция по проекта.

Димитър Русинов - ръководител на проекта и Андрей Момчилов - координатор, представиха изпълнените дейности и достигнати цели. Бяха презентирани основните резултати от реализацията му - „Бяла книга”, новата стратегия за развитие на Фонд ИГА и обновеният уебсайт на организацията.

Участниците в конференцията, представители на институции - партньори на Фонд ИГА, припомниха ключови моменти от историята на ИГА, нейни успехи и постижения и поздравиха екипа с поетите нови предизвикателства.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”