Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

There are no translations available.

Teatar Isp-(2)-170521В рамките на Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово", през месец май в читалище „Св Св. Кирил и Методий - 1929“, Исперихово, гостува трупа на Драматично-куклен театър „Константин Величков“, Пазарджик. Пред учениците от ОУ „Христо Ботев“ оживяха героите от приказката „Дядо дърпа ряпа“.

Децата искрено са забавляваха с познатите герои, а накрая дори изведоха поука от перипетиите на дядото и неговите помощници: „Сговорна дружина планина повдига“.

Актьорите доставиха голяма радост и на учениците от Клуб „Театър“, които имаха възможност да се докоснат до магията на сцената и дори да се снимат с актьорите.

След представлението много деца споделиха, че за първи път са на театър и много им е харесало.

Проект "Пилотен модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Община Брацигово" се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”