Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

There are no translations available.

Restart-1Тридневен семинар с представители на екипите на Фонд ИГА се проведе през миналата седмица във Велинград. Обучението е в рамките на проект «Рестарт – нова стратегическа визия на ИГА», дейност 6: „Изработване на стратегически документи за развитие на Фонд ИГА“

Цел на мероприятието бе изработване нова визия на организацията, петгодишна стратегия за развитие и тригодишен план за действие. Като част от програмата бе представен и Анализ на актуалната ситуация на организацията.

За подготовката на стратегическите документи бе използвана аналитична информация от предходните дейности, както и инструменти за идентифициране на предизвикателствата и подходи на анализ.

За доуточняване и финализиране на документите ще бъдат проведени няколко допълнителни работни срещи в малки групи.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е да създаде нова стратегия за развитие на Фонд ИГА.

 

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”