There are no translations available.

Фонд за превенция на престъпността ИГА и Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера организират Благотворителна кампания за набиране на средства за подобряване на достъпа и условията в социалната услуга.

Кризисният център се помещава в сграда без асансьор на петия етаж, което изключително затруднява достъпа до услугата. Това е особено проблемно за лица и деца с физически затруднения и увреждания, включително инвалидни колички. Изграждането на асансьора не е във възможностите на бюджета на Кризисния център, затова ръководството на Фонд ИГА и екипа на Центъра стартират благотворителна кампания за набирането на 30 000 лв. - сумата, необходима за изграждането му. На всички дарители ще бъдат изготвени свидетелства за дарение, а набраните средства ще бъдат използвани единствено и само за целта на кампанията.


Можете да се включите в кампанията и като дарите сума, съобразно Вашето желание и възможности.

 

Дарителска сметка :

IBAN: BG39 BUIB 9888 1039 6407 02

BIC:   BUIBBGSF

Банка: СИБАНК ЕАД

Титуляр: Фондация „ФОНД за превенция на престъпността – ИГА”

Основание: Дарение „Да подобрим достъпа до Кризисен център - Пещера“

 

EH BojuriСъбитието се организира с финансова подкрепа, предоставена в рамките на проект „Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество", финансиран от Фондация „Америка за България" и изпълняван от Български център за нестопанско право.
Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие - Пещера е социална услуга от резидентен тип, държавно делегирана дейност от 2009 г., управлявана от Фонд ИГА. Основна цел на услугата е да предложи компетентна и професионална консултативна помощ на децата и лицата, жертви на насилие и трафик и да работи с цел превенция на насилието над уязвими групи.
Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА”, Пазарджик, e вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието под № 20030613004, Удостоверение № 004 от 13.06.2003 г.


Телефони за контакти: 0877 900 263, 0893 455 930, 0898 533 247;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it