Запитване за поръчка на книги
Контакт

Информация: За да закупите наше издание, са необходими:


1. Данни за книгата, която искате да закупите. Напишете бройката, която желаете.

2. Данни за клиента: Име, Презиме, Фамилия; Адрес: град, пощенски код, улица, номер;
E-mail.

3. Вид на плащането: По банков път.

4. Начин на доставка: По пощата (пощенските услуги са за сметка на клиента).

 

Captcha plugin for Joomla from Outsource Online