Awards

Regional Fund - IGA, Pazardjik won an international award! Personally Her Royal Highness the Princess Royal presented the International Community Justice Awards!

 

Regional Fund - IGA was the only non-government organization that won the prestigiousInternational Community Justice Award 2004.
 
 

Award for Fund – IGA, handed from the mayor of Madison, Mr. Jerry Gist /USA/, for “demonstrated outstanding ability in your chosen field of endeavor, and have worked for the welfare and progress of Bulgaria” 2007


Award for Fund – IGA by Sofia municipality for “development of an effective model for inter-agency cooperation during the implementation of European projects in partnership with Sofia municipality” 2007.
 
 
Bulgarian (Bulgaria)English (United Kingdom)

 

logosbeneficaireserasmusright bg Rlogounlocked


Проект „ Отключване“ (UNLOCKED)Източник на финансиране: Европейска комисия, програма Еразъм+, Ключова дейност 2

Основната цел на проекта е организирането и изпълнението на творчески програми за превенция на престъпността, както и разработването на методология и разпространението ѝ в семинари.

 


 

 

Благотворителна кампания за Кризисния център в Пещера стартира Фонд ИГА

There are no translations available.

Zakl konfЗаключителен форум по проект „Да живеем без домашно насилие!“ се проведе в петък в Гранд хотел „Хебър“, Пазарджик.

Бяха представени резултатите от проекта, проведеното проучване сред потребители на социални услуги за преживяно насилие преди ползване на услугата, както и новосъздадената Превантивно-рехабилитационна програма за лица, преживели домашно насилие, потребители на социални услуги

Форумът завърши с дискусия относно ролята и взаимодействието на институциите за противодействие на домашното насилие.

Участваха представители на институции и организации, свързани с темата: Районен съд - Пазарджик, Районна прокуратура, Районно управление на полицията, Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Отдел „Закрила на детето“, Областна администрация, МКБППМН, МКБТХ, КСУДС, Кризисен център - Пещера и др.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-160/08.06.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.

 
 
Интерактивна карта на дейностите по „Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020 г.” и програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”